درباره کدوم ور

کدوم ور بهترین مرجع فروشگاه های اطراف ما

کدوم ور از سال 1400 با هدف سهولت  در پیدا کردن  فروشگاه هایی که لازم داریم دست به کار شده و گام در مسیر پیشرفت قرار داده.

توسط کدوم ور میتونید هر فروشگاهی که دارید رو ثبت کنید تا کسانی که به محصول شما نیاز دارند بتوانند در کمترین فاصله و زمان به محصول خود برسند.

هدف کدوم ور  سهولت در پیدا کردن کسب و کار های مورد نیاز مردم  رونق کسب و کار های کوچک و همچنین کاهش مسافت در جهت داشتن ایرانی پاک و تنی سالم.


                                                                                                                                

بازگشت
ثبت نام
ثبت کسب و کار