حمایت مالی از کدوم ور

با سپاس از انتخاب شما 

در کدوم ور سعی شده تا نهایت راحتی کاربر مدنظر ما باشد تا بتوانیم خدماتی ارزنده شما را در اختیاره شما کدوم وری های عزیز  قرار بدهیم  بخش عظیمی از حمایت های مالی شما صرفا جهت کمک به کودکان کار میشود و تبعات آن در صفحه های اجتماعی کدوم ور به اشتراک شما عزیزان قراره داده خواهد شد..

با سپاس فراوان از شما تیم کدوم وربازگشت
ثبت نام
ثبت کسب و کار